woman with a payment card in hand woman with a payment card in hand

Nabídka terminálu nebo platební brány zdarma

payment by credit card payment by credit card

Platební terminály

online payment online payment

Platební brána

MicrosoftTeams-image (8)-1 ESRV-128_REVO_1920x480_v2

REVO SoftPOS –
terminál v mobilu

  FAQ

  Obecné dotazy

  circle-grey-small

  Údaje o společnosti je možné měnit písemným pokynem zákazníka, ke kterému jsou přiloženy příslušné registrační dokumenty (jako je daňové registrační číslo, identifikační číslo podniku, zápis do obchodního rejstříku).

  V případě jakékoliv změny osobních údajů (název společnosti nebo jména zástupců společnosti), mohou být změny provedeny na základě fotokopie dokladu totožnosti nebo relevantních dokumentů.
  Korespondenční adresa se může měnit na základě písemného pokynu zákazníka, aniž by bylo nutné přikládat jakékoliv dokumenty.

  Číslo bankovního účtu je možné měnit jen na základě písemného pokynu zákazníka s podpisem, který odpovídá podpisu na smlouvě se společností REVO, a tento musí být zaslán v originále.

  Pokud dojde k odcizení vašeho prodejního terminálu, obraťte se laskavě na Centrum obsluhy akceptanta (+420 225 092 280) a uveďte identifikační číslo prodejního terminálu, které je uvedené ve zprávě o předání terminálu nebo na účtence vytištěné z terminálu. Zkopírujte si zprávu, kterou vám vydala policie. V případech, kdy byla věc uzavřena, informujte prosím REVO a pošlete potvrzení o ukončení vyšetřování.

  Prodejní terminály jsou pojištěné, takže za ukradený terminál dostanete náhradu za předpokladu, že pojišťovna takovou pojistnou událost uzná za oprávněnou.

  Informace o příslušných mezibankovních poplatcích a systémových platbách a také platných předpisech platebních organizací je možné najít na webových stránkách VISA i MASTERCARD.

  Obchodník a další osoby, které zpracovávají karetní transakce, by měli postupovat podle Podmínek pro akceptaci platebních nástrojů. Tyto podmínky jsou přiloženy ke Smlouvě o akceptaci plateb pomocí karty.

  circle-yellow-small
  Více o REVO

  Více o REVO

  Zákaznická podpora

  Zákaznická podpora

  Organizační struktura

  Organizační struktura

  Přenosné platební terminály D220

  Přenosné platební terminály D220