woman with a payment card in hand woman with a payment card in hand

Nabídka terminálu nebo platební brány zdarma

payment by credit card payment by credit card

Platební terminály

online payment online payment

Platební brána

MicrosoftTeams-image (8)-1 ESRV-128_REVO_1920x480_v2

REVO SoftPOS –
terminál v mobilu

  Pravidla ochrany osobních údajů

  Seznam společností s přístupem k informacím o obchodnících, které jsou předmětem bankovního tajemství / pravidla ochrany osobních údajů

   

  Dodavatelé služeb:

  • Raiffeisenbank a.s.

  • Global Payments Europe, s.r.o.

  • SONET společnost s.r.o.

  • Wincor Nixdorf s.r.o.

  • INGENICO Polska Sp. z o.o.

  • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

  • Pavel Drahorád
  • VISA Inc.*

  • MasterCard Inc.*

  • Diners Club CS, s.r.o.

  • UnionPay Co. Ltd*

  • American Express Company*

  • Euronet Worldwide, Inc.*

  • INFORSYS S.A.*

  Skupina EVO:

  • EVO Payments International s.r.o.

  • EVO Payment International Sp. z o.o.

  • eService Sp. z o.o.

  • GP Payments Acquiring International GmbH

  • EVO Payments International LLC

  * může provozovat činnosti v České republice prostřednictvím dceřiné společnosti nebo pobočky.


  Správce osobních údajů

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10– Nusle, dále v této zprávě zvaná jako Revopayments.Společnost Revopayments jmenovala inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat v jakékoliv záležitosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, prostřednictvím elektronické pošty na emailové adrese dpo_eu@evopayments.com nebo písemně na korespondenční adresu: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium. 

  Osobní údaje, které poskytnete, budou zpracovávány pro účely související s obsluhou zákazníků a zájemců prostřednictvím infolinky Revopayments. Právním základem pro zpracování údajů je poskytování telefonních služeb a to i v souvislosti s plněním smlouvy uvedené v §6, ods. 1/b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a za účelem sledování kvality služeb. Právním základem pro zpracovávání je oprávněný zájem společnosti Revopayments uvedené v §6, ods. 1/f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, oprávněným zájmem společnosti Revopayments je zajistit nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. Vaše osobni údaje mohou být převedeny na subjekty, které zpracovávají osobni údaje pro Revopayments včetně subjektů, které poskytují společnosti Revopayments služby související s plněním smlouvy, subjektů poskytující servis a údržbu infolinky Revopayments a také poskytovatelům IT systémům a služeb. Záznamy rozhovorů z infolinky Revopayments budou uchovávány po dobu nezbytnou k vyřízení záležitosti, které se rozhovor týká, včetně plnění smlouvy. Doba zpracování může být pokaždé prodloužena o dobu, o jakou budou pohledávky po splatnosti, pokud bude zpracování Vašich osobních nezbytné pro zjištění nebo uplatnění nároků nebo obranu proti takovým nárokům ze strany Revopayments. Máte právo na přístup k obsahu údajů a žádání jejich opravy, odstranění, omezení jejich zpracování, právo na přenos dat a právo na podání námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracovávání Vašich osobních údajů je v rozporu s ustanoveními obecného nařízení o Ochraně osobních údajů. Máte taky právo podat námitky proti zpracování údajů pro sledování kvality služeb z důvodu související s Vaší osobní situací. Sbírání Vašich osobních údajů prostřednictvím nahrávání hovoru vyžaduje společnost Revopayments za účelem zajištění telefonních služeb. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude neschopnost Vás obsluhovat prostřednictví infolinky společnosti Revopayments.

   

  Vice o REVO

  Více o REVO

  optimal-solution-black-icon

  Produkty a služby

  Zákaznická oblast

  Zákaznická oblast