woman with a payment card in hand woman with a payment card in hand

Nabídka terminálu nebo platební brány zdarma

payment by credit card payment by credit card

Platební terminály

online payment online payment

Platební brána

MicrosoftTeams-image (8)-1 ESRV-128_REVO_1920x480_v2

REVO SoftPOS –
terminál v mobilu

  uslugi-terminal-icon

  Obsluha platebního terminálu

  Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se našich platebních služeb.

  circle-grey-small

  Identifikační číslo prodejního místa je číslo přístroje. Je viditelné na každém dokumentu vytištěném tímto prodejním terminálem v levém horním rohu účtenky pod vašimi kontaktními údaji nebo na samolepce na prodejním terminálu. TOTO ČÍSLO LASKAVĚ UVÁDĚJTE VŽDY, KDYŽ SE OBRACÍTE NA CENTRUM OBSLUHY AKCEPTANTA OHLEDNĚ PRODEJNÍHO TERMINÁLU. Usnadní to a urychlí řešení problému.

  Použití karty jinou osobou, než je její držitel, není povoleno. Kartu smí používat jen osoba, jejíž jméno je uvedeno na kartě. Proto nesmí obchodník (prodejce) akceptovat jakoukoliv platbu pomocí karty, jejímž držitelem není osoba, která platbu provádí, a to i v případě, že se jedná o manžela/manželku držitele. Toto pravidlo vyplývá ze Zákona o platebních elektronických prostředcích a dohodách o platebních kartách uzavřených mezi bankou a držitelem karty.

  Ztracená a nalezená karta by měla být vrácena bance, která ji vydala nebo organizaci, jejíž logo je na kartě. Karta je majetkem vydávající banky, nikoliv osoby, jejíž jméno je na kartě uvedeno.

  Pokud se na displeji prodejního terminálu objeví “Volejte REVO”, kontaktujte laskavě Centrum obsluhy akceptanta (+420 225 092 280). Tato zpráva znamená, že transakce vyžaduje hlasovou autorizaci ze strany banky. V takovémto případě požádá zaměstnanec Střediska služeb obchodníkům vašeho zákazníka, aby uvedl osobní informace, které umožní jeho identifikaci (jméno vyražené na kartě, místo bydliště, datum narození, číslo dokumentu totožnosti nebo pasu nebo název banky, která kartu vydala). Existují tři možné odpovědi:
  • Povolte transakci. Zaměstnanec Centra obsluhy akceptanta poskytne obchodníkovi autorizační kód, který je nutné ručně zadat na prodejním terminálu.
  • Odmítněte transakci (banka zákazníka transakci neschválí).
  • Odeberte kartu.

  Z důvodu bezpečnosti držitele karty se karta po třech neúspěšných pokusech o zadání osobního identifikačního kódu zablokuje, nebo ji v případě transakcí ATM přístroj zadrží. V takovém případě má prodejní místo právo kartu zadržet. Pokud došlo k zablokování nebo zadržení karty, držitel karty by se měl obrátit na banku, která kartu vydala (v závislosti na bance dostane držitel nový osobní identifikační kód nebo novou platební kartu).

  Předplacená karta nevyžaduje účet v bance, která kartu vydala (karta má svůj zvláštní účet). Některé předplacené karty nejsou vydány konkrétní osobě, což znamená, že mohou být použity kýmkoliv, kdo se na podpisovém proužku karty podepíše jako její uživatel. Aby bylo možné provést transakci, na účet karty je nejprve nutné převést určitou částku. Takovou kartu je možné dát třetí osobě jako dárek. Po vyčerpání částky, která je na účtu karty k dispozici, je možné na účet převést další peníze

  Podpis na kartě vyžadují předpisy, na kterých se dohodla banka s držitelem. Nepodepsaná karta je neplatná a prodejce ji nesmí akceptovat. Nepodepsání karty je nebezpečné pro jejího držitele, protože tím vzniká nebezpečí, že kartu podepíše a použije neoprávněná osoba ještě před jejím zrušením. Pokud prodejce dostane nepodepsanou kartu, měl by požádat kupujícího, aby kartu podepsal, předložil doklad totožnosti, a pak ověřit podpis porovnání s podrobnostmi na kartě a na dokladu totožnosti, který mu byl předložen (podle článku 9 Zákona o elektronických platebních prostředcích). Pokud držitel karty odmítne podepsat kartu, prodejce nesmí platbu akceptovat.

  Forma akceptace platební transakce závisí na mnoha faktorech, takže to, zda je držitel karty požádán, aby se podepsal nebo zadal PIN, závisí mimo jiné na typu karty, pravidlech organizace, která platební kartu vydala, rozhodnutí banky, která kartu vydala, a typu a programovém vybavení terminálu na místě prodeje, ve kterém transakce probíhá. V současné době stále stoupá počet karet s mikroprocesorem, které zpravidla vyžadují zadání PIN k potvrzení transakce.

  Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na Centrum obsluhy akceptanta přímo na čísle +420 225 092 280.

  • Vx 510/520 – rozměry role: šířka 57 mm, délka 25 m
  • IWL 220C – rozměry role: šířka 57 mm, délka 15 m
  • ICT220/250 – rozměry role: šířka 57 mm, délka 21 m

  Požadavek zadržet kartu znamená, že vydávající banka zkontrolovala svoji databázi a vydala pokyn k zadržení karty. Pokyn k zadržení karty může být vydán telefonicky zaměstnancem Centra obsluhy akceptanta společnosti REVO nebo se může zobrazit na displeji prodejního terminálu (jedinou výjimkou, kdy je možné neuposlechnout pokynu k zadržení karty, je ohrožení života nebo zdraví, v takovém případě se požaduje, aby obchodník popsal incident a poslal popis společnosti REVO – viz formulář k vytisknutí níže).

  Obchodník může vysvětlit zákazníkovi, že si banka vyžádala zadržení karty (majitelem karty je banka, a nikoliv její držitel). Se zadrženou nebo nalezenou kartou byste měli naložit následovně s ohledem na její typ:

  • Pokud se jedná o kartu s magnetickým proužkem – proveďte rozstřižení mezi magnetickým páskem a páskem pro podpis tak, aby přestřižení dosáhlo od 1/2 do 2/3 délky karty. Střih by měl začít od hrany bez hologramu a neměli byste při tom poškodit magnetický proužek, podpisový proužek a hologram.
  • V případě karty s mikroprocesorem (čipem) odstřihněte horní pravý roh karty (roh protilehlý čipu) pod úhlem 45° do hloubky -2.5 cm

  Zašlete takovou kartu s vyplněnou a podepsanou zprávou o zadržení (dostali jste odpovídající formulář od vašeho obchodního zástupce společně s dokumentací v průběhu instalace terminálu na obchodním místě) a s popisem (formulář k vytištění je uveden) poštou na adresu REVO uvedenou na formuláři.

  Existuje mnoho důvodů pro odmítnutí karty a ty závisejí na bance, která kartu vydala. Jen banka, která kartu vydala, smí a může poskytnout držiteli odpověď. Aby se předešlo tomu, že odmítnutí je komunikační chybou, můžete se pokusit o opakované provedení transakce.

  circle-yellow-small
  Více o REVO

  Více o REVO

  Dokumenty a formuláře

  Dokumenty a formuláře

  bramkiplatnosci-icon

  Mobilní terminály

  Zákaznická podpora

  Zákaznická podpora

  kontakty bg-image@2x

  Pokud vás naše nabídka zaujala nebo potřebujete více informací, jsme tu pro vás.

  Kontaktujte nás