HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Údaje o společnosti je možné měnit písemným pokynem zákazníka, ke kterému jsou přiloženy příslušné registrační dokumenty (jako je daňové registrační číslo, identifikační číslo podniku, zápis do obchodního rejstříku).

V případě jakékoliv změny osobních údajů (název společnosti nebo jména zástupců společnosti), mohou být změny provedeny na základě fotokopie dokladu totožnosti nebo relevantních dokumentů.
Korespondenční adresa se může měnit na základě písemného pokynu zákazníka, aniž by bylo nutné přikládat jakékoliv dokumenty.