HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Reklamace se verifikuje okamžitě po jejím obdržení, nejpozději však do 15 pracovních dnů. V komplikovaných případech, které znemožňují vypořádání reklamace a udělení odpovědi ve výše uvedeném termínu do 15 pracovních dnů, se může tento termín prodloužit. Maximálně však do 35 pracovních dnů od nahlášení reklamace. O příčinách, které způsobily zpoždění, o plánovaném termínu vypořádání reklamace a o udělení odpovědi, bude Akceptant informován.