HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Z důvodu bezpečnosti držitele karty se karta po třech neúspěšných pokusech o zadání osobního identifikačního kódu zablokuje, nebo ji v případě transakcí ATM přístroj zadrží. V takovém případě má prodejní místo právo kartu zadržet. Pokud došlo k zablokování nebo zadržení karty, držitel karty by se měl obrátit na banku, která kartu vydala (v závislosti na bance dostane držitel nový osobní identifikační kód nebo novou platební kartu).