HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Forma akceptace platební transakce závisí na mnoha faktorech, takže to, zda je držitel karty požádán, aby se podepsal nebo zadal PIN, závisí mimo jiné na typu karty, pravidlech organizace, která platební kartu vydala, rozhodnutí banky, která kartu vydala a typu a programovém vybavení terminálu na místě prodeje, ve kterém transakce probíhá. V současné době stále stoupá počet karet s mikroprocesorem, které zpravidla vyžadují zadání PIN k potvrzení transakce.