HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Použití karty jinou osobou než je její držitel není povoleno. Kartu smí používat jen osoba, jejíž jméno je uvedeno na kartě. Proto nesmí obchodník (prodejce) akceptovat jakoukoliv platbu pomocí karty, jejímž držitelem není osoba, která platbu provádí a to i v případě, že se jedná o manžela/manželku držitele. Toto pravidlo vyplývá ze Zákona o platebních elektronických prostředcích a dohodách o platebních kartách uzavřených mezi bankou a držitelem karty.