HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Podpis na kartě vyžadují předpisy, na kterých se dohodla banka s držitelem. Nepodepsaná karta je neplatná a prodejce ji nesmí akceptovat. Nepodepsání karty je nebezpečné pro jejího držitele, protože tím vzniká nebezpečí, že kartu podepíše a použije neoprávněná osoba ještě před jejím zrušením. Pokud prodejce dostane nepodepsanou kartu, měl by požádat kupujícího, aby kartu podepsal, předložil doklad totožnosti a pak ověřit podpis porovnání s podrobnostmi na kartě a na dokladu totožnosti, který mu byl předložen (podle článku 9 Zákona o elektronických platebních prostředcích). Pokud držitel karty odmítne podepsat kartu, prodejce nesmí platbu akceptovat. .