HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Pokud se na displeji prodejního terminálu objeví “Volejte REVO”, kontaktujte laskavě Centrum obsluhy akceptanta (+420 225 092 280). Tato zpráva znamená, že transakce vyžaduje hlasovou autorizaci ze strany banky. V takovémto případě požádá zaměstnanec Střediska služeb obchodníkům vašeho zákazníka, aby uvedl osobní informace, které umožní jeho identifikaci (jméno vyražené na kartě, místo bydliště, datum narození, číslo dokumentu totožnosti nebo pasu nebo název banky, která kartu vydala). Existují tři možné odpovědi:

  • Povolte transakci. Zaměstnanec Centra obsluhy akceptanta poskytne obchodníkovi autorizační kód, který je nutné ručně zadat na prodejním terminálu.

  • Odmítněte transakci (banka zákazníka transakci neschválí).

  • Odeberte kartu.