HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Požadavek zadržet kartu znamená, že vydávající banka zkontrolovala svoji databázi a vydala pokyn k zadržení karty. Pokyn k zadržení karty může být vydán telefonicky zaměstnancem Centra obsluhy akceptanta společnosti REVO nebo se může zobrazit na displeji prodejního terminálu (jedinou výjimkou, kdy je možné neuposlechnout pokynu k zadržení karty, je ohrožení života nebo zdraví, v takovém případě se požaduje, aby obchodník popsal incident a poslal popis stpolečnosti REVO – viz laskavě formulář k vytisknutí níže).

Obchodník může vysvětlit zákazníkovi, že si banka vyžádala zadržení karty (majitelem karty je banka a nikoliv její držitel). Se zadrženou nebo nalezenou kartou byste měli naložit následovně s ohledem na její typ:

  • Pokud se jedná o kartu s magnetickým proužkem – proveďte rozstřižení mezi magnetickým páskem a páskem pro podpis tak, aby přestřižení dosáhlo od 1/2 do 2/3 délky karty. Střih by měl začít od hrany bez hologramu a neměli byste při tom poškodit magnetický proužek, podpisový proužek a hologram.

  • V případě karty s mikroprocesorem (čipem) odstřihněte horní pravý roh karty (roh protilehlý čipu) pod úhlem 45° do hloubky -2.5 cm.

Zašlete takovou kartu s vyplněnou a podepsanou zprávou o zadržení (dostali jste odpovídající formulář od vaše obchodního zástupce společně s dokumentací v průběhu instalace terminálu na obchodním místě) a s popisem (formulář k vytištění je uveden) poštou na adresu REVO uvedenou na formuláři.