HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje

Veřejné internetové stránky

Osobní údaje jsou informace, které mohou být použity k zjištění vaší identity. Mezi tyto informace patří například vaše skutečné jméno, adresa, kontaktní adresa a telefonní číslo. Nepatří sem informace, které nejsou přímo spojeny s vaší skutečnou identitou. Naše služby dostupné po internetu můžete zásadně používat bez uvedení identity. Pokud požadujete informace, požádáme vás o sdělení vašeho jména a dalších osobních údajů, případně tyto získáme od třetích stran, což je podmíněno vaším souhlasem se zpracováním takových údajů. Můžete si zvolit, zda nám tyto údaje sdělíte, či nikoliv.

Pokud nám poskytnete informace o jiné osobě, pak tím potvrzujete, že vám daná osoba dala svolení k jejich poskytnutí, abychom mohli dané osobní údaje zpracovat, a také že jste dané osobě sdělili, kdo jsme a k jakému účelu budeme její údaje používat, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Na vyžádání nám doložíte vaše oprávnění nakládat s osobními údaji této jiné osoby. Veškeré vámi sdělené údaje jsou ukládány na serverech se zvláštní ochranou v Německu. Přístup k těmto údajům je udělován pouze několika málo osobám se zvláštním oprávněním, které jsou odpovědné za technickou, komerční nebo redakční správu serverů.

Proces podání žádosti a neveřejné internetové stránky

Možná bude nutné nám v některých případech poskytnout určité osobní údaje. Mezi tyto informace může patřit například vaše datum narození a adresa, a tyto mohou být chráněny příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Toto je podmíněno vaším souhlasem se zpracováním takových údajů na naší straně a se sdělením takových údajů našim partnerům a poskytovatelům služeb z řad třetích stran za účelem jejich dalšího zpracování. My i tyto subjekty vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely nezbytné ke splnění našich povinností dle vaší klientské smlouvy a za účelem dodržování příslušných zákonů a vyhlášek. Mezi příjemce těchto údajů mohou patřit Raiffeisenbank a.s., a naše další partnerské společnosti a poskytovatelé služeb z řad třetích stran uvedené na Pravidla ochrany osobních údajů. Mezi účely zpracování může patřit proces due diligence, kontroly proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ověřování informací o zákazníkovi ("Know Your Customer" prověrky); přesný účel bude vymezen v příslušném souhlasu.

Informace o prohlížení stránek a cookies

Data týkající se vašeho přístupu přes internet jsou zaznamenávána našimi servery. Jednotlivě zaznamenáváme vybraná anonymizovaná data (například vaši IP adresa, datum a čas návštěvy a zobrazené stránky). Nevyužíváme žádné osobní údaje; jako jednotlivý uživatel zůstáváte anonymní. Vyhrazujeme si právo používat anonymní záznamy pro účely statistiky, pro vylepšování našich internetových stránek a pro lepší plnění potřeb návštěvníků stránek.

Mimo těchto záznamů jsou také využívány tzv. cookies. Tyto údaje jsou uloženy ve vašem internetovém prohlížeči a pomáhají k poskytování lepších a personalizovaných služeb, např. tím, že si pamatují určité učiněné volby, které pak nemusíte opakovat. Soubory cookies mohou pracovat s vašimi osobními údaji. Použití cookies je podmíněno vaším výslovným souhlasem, který lze udělit i elektronicky. Naše internetové stránky používají následující soubory cookies:

CookieExpirujePopis
Soukromá data1 rokUkládá se, pokud jste přijali naše Zásady ochrany osobních údajů
Webová relaceWebová relaceUkládá informace nezbytné k využívání našich služeb a pro usnadnění vaší aktuální návštěvy stránek
Google Analytics2 rokyUkládá informace potřebné k anonymnímu sledování a analýze vaší návštěvy za účelem lepšího pochopení způsobu, jakým lidé používají naše stránky a jak jejich návštěvy zlepšit (viz níže v sekci „Analytické nástroje třetích stran“)

Instalaci souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Pokud tak učiníte, možná nebudete moci přistupovat nebo plně využívat všechny naše služby dostupné na internetových stránkách.

Analytické nástroje třetích stran

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, tedy analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics využívá soubory cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které internetovým stránkám pomáhají analyzovat způsoby, jakými uživatelé stránky používají. Informace generované souborem cookie o používání stránek (včetně vaší IP adresy) budou zpravidla přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. Nicméně v případě aktivovaného anonymizování IP adresy na těchto stránkách společnost Google vaší IP adresu předem zkrátí v některém ze členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Společnost Google používá tyto informace v zastoupení provozovatele těchto internetových stránek za účelem vyhodnocení vašeho používání stránek, sestavování přehledů o aktivitě na stránkách a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na stránkách a využívání internetu. IP adresa zaslaná z vašeho internetového prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude spojována s dalšími daty společnosti Google. Používání cookies můžete odmítnout příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče, nicméně prosím vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete možná moci využít všechny funkce těchto internetových stránek. Dále můžete zabránit sběru dat (včetně vaší IP adresy) generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání internetových stránek pro společnost Google a dále zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete rozšiřovací modul internetového prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dále pro své internetové stránky využíváme službu Google AdWords. To znamená, že pokud vyhledáváte vyhledávačem Google, pak se vám za určitých okolností může zobrazit vedle výsledků hledání reklama naší společnosti. Zobrazení reklamy záleží na tom, zda některé z vyhledávaných slov odpovídá produktům naší společnosti, které jsme předem stanovili ve službě Google AdWords. Abychom mohli měřit efektivitu našich reklam, tj. abychom byli schopni změřit, zda a v jaké míře vás naše reklama zaujala, používáme funkci sledování konverzí společnosti Google. Další informace o této funkci a s tím souvisejícím používáním souborů cookie společnosti Google jsou k dispozici na stránkách Společnosti Google.

Používání služby Google Analytics můžete odmítnou kliknutím na následující odkaz. Na vašem počítači bude nastaven soubor cookie s odmítnutím, což zabrání sběru vašich údajů při vaší příští návštěvě těchto stránek: deaktivovat google analytics.

Více informací o podmínkách a ochraně dat je k dispozici na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na https://www.google.de/intl/cs/policies/. Berte prosím na vědomí, že na těchto internetových stránkách je kód používaný službou Google Analytics doplněn o parametr "gat._anonymizeIp();", aby byl zajištěn anonymní sběr IP adres (tzv. maskování IP-masking).

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše údaje předáváme třetím stranám pouze s vaším výslovným souhlasem. V souladu s ustanoveními českého zákona o ochraně údajů jsou návštěvníci na našich stránkách informováni vždy, když jsou sbírány osobní údaje. Dále neshromažďujeme, nevyužíváme, ani nezpracováváme osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, který lze udělit i elektronicky. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv pro další používání odvolat.

Osobní údaje, které zadáváte na našich internetových stránkách, jsou ukládány do doby, kdy byl splněn účel, ke kterému byly poskytnuty. Pokud již nesouhlasíte s ukládáním vašich osobních údajů nebo pokud byly tyto uloženy omylem, pak vaše údaje smažeme nebo zablokujeme, případně provedeme nezbytnou nápravu (pokud to je možné v souladu s platnými zákony). Na vaši žádost vám můžeme zdarma zaslat informace o všech vašich osobních údajích, které jsme uložili.

Pokud jsou v rámci zpracování dat o objednávkách předávány údaje poskytovatelům služeb, dalším subjektům Raiffeisenbank a.s., EVO, a jejich spolupracujícím partnerům, pak jsou i tito vázáni dodržováním českého zákona o ochraně osobních údajů (ZoOÚ), ostatních zákonných požadavků a – na základě smluvního ujednání – i zásadami ochrany osobních údajů společnosti EVO Payments International GmbH (EVO Payments International GmbH´s Privacy Policy). V případě předávání údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně Spojených států amerických, které mohou mít zákony o ochraně vašich osobních údajů, které nejsou srovnatelné se zákony platnými v Evropské unii, pak budeme odpovědni za zajištění, že vaše osobní údaje jsou nadále chráněny na stejné úrovni, jako kdybychom s nimi nakládali přímo. Vaše údaje předáme příslušným úřadům, pouze pokud k tomu budeme povinni na základě právního předpisu nebo rozhodnutím soudu.

Ostatní internetové stránky a bezpečnost informací

Ostatní internetové stránky, na které nebo z kterých může být odkazováno na naše stránky, podléhají vlastním zásadám, které se mohou od našich zásad ochrany údajů lišit. Před poskytnutím jakýchkoliv osobních informací byste si měli pečlivě pročíst příslušné zásady ochrany osobních údajů daných internetových stránek.