HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Naše poslání

Vybudovat pevný a trvalý partnerský vztah tím, že budeme poskytovat inovativní, spolehlivá a bezpečná platební řešení podpořená naším nezdolným odhodláním poskytovat zákazníkům a partnerům více, než jen uspokojovat jejich potřeby.

Naše vize

Být nejdůvěryhodnějším a inovativním partnerem v oblasti plateb a poskytovat svým zákazníkům, kterých si vážíme, nejlepší řešení ve své třídě na trzích, na kterých působíme.

Náš cíl

Předčít očekávání našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců tím, že budeme nejlepší společností zpracovávající globální platby.

Naše hlavní zásady: 

  • SLUŽBY: Tím, že našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům, spolupracovníkům a komunitám budeme poskytovat služby na mimořádně vysoké úrovni, budeme schopni každodenně prokázat, v čem jsme lepší.
  •  RŮZNORODOST: Čím více si budeme cenit různorodosti lidí, nápadů a perspektiv, tím silnější bude naše společnost a naše kultura.
  • KOMUNIKACE: Upřímná komunikace a pozorné naslouchání posilují spolupráci a dodávají důvěru při vytváření skvělého pracovního prostředí.
  • TÝMOVÁ PRÁCE: Jsme oddaní společným cílům, hodnotám a spolupráci s cílem najít nejlepší možná řešení pro naše zákazníky a zaměstnance.
  • INOVACE: Zdravá zvídavost vede k inovaci technologií, postupů a produktů, a činí z EVO jedničku v oblasti plateb.
  • VYNIKAJÍCÍ PROVEDENÍ: Pracujeme s vášní, houževnatostí a pružností, proto abychom dosáhli efektivity a mohli tak co nejlépe vyhovět našim zákazníkům a zlepšovat naši výkonnost.
  • INTEGRITA: Při našich interakcích se vždy chováme eticky a s úctou bez ohledu na okolnosti.