HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Naše poslání

Vybudovat pevný a trvalý partnerský vztah tím, že budeme poskytovat inovativní, spolehlivá a bezpečná platební řešení podpořená naším nezdolným odhodláním poskytovat zákazníkům a partnerům více, než jen uspokojovat jejich potřeby.

Naše vize

Být nejdůvěryhodnějším a inovativním partnerem v oblasti plateb a poskytovat svým zákazníkům, kterých si vážíme, nejlepší řešení ve své třídě na trzích, na kterých působíme.

Naše hodnoty

• Spolehlivost – náš úspěch závisí na našem prokázaném závazku vůči zainteresovaným stranám.
• Spolupráce – povzbuzujeme k týmové práci a oceňujeme ji, abychom co nejlépe využili kolektivního talentu našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců.
• Udržitelnost – usilujeme o smysluplné a trvalé partnerství s těmi, kterým poskytujeme služby.
• Inovace – oceňujeme tvořivost a vášnivě se snažíme využít každou příležitost, abychom pochopili a uspokojili stále se měnící potřeby našich trhů.
• Integrita – hlásíme se ke kultuře vzájemné důvěry, podpory a čestnosti a vždy se snažíme, aby naši zákazníci, partneři a zaměstnanci byli hrdí na spojení se společností EVO.