HLEDAT

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Aktualizace COVID-19

Našim zákazníkům a partnerům,

pandemie nového koronaviru přivedla svět do neznáma. Potřeb je spousta, ale samozřejmě zdraví nás všech je hlavní prioritou. Společnost EVO chápe, že nepřetržitý provoz našich služeb je kritický pro bezproblémové fungování vaší firmy. Chceme vás proto touto cestou ujistit, že jsme vždy měli rozsáhlé plány k udržení provozu a v současné situaci tyto plány plně využíváme a přijímáme všechna možná opatření nezbytná k zajištění vašich nepřetržitých služeb.<br>

Jako globální společnost jsme byli osobně svědky toho, jak se nákaza šířila z oblasti Asie a Pacifiku (kde máme pobočku v Suzhou v Číně) přes Evropu (kde máme celkem 7 poboček) až do Severní Ameriky. Využili jsme naše poznatky získané od počátku šíření nemoci, abychom se v celé Evropě a Severní Americe připravili. Jako zdroj optimismu bychom vám chtěli sdělit, že 2. března naše kanceláře v Suzhou obnovily normální pracovní dobu a většina našich zaměstnanců se už vrátila do práce.

Věříme, že největší silou naší organizace jsou naši lidé. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou pro nás vždy nejvyšší prioritou. V souladu s doporučeními světových zdravotnických organizací jsme přijali taková opatření, aby se v našich kancelářích nevyskytovaly osoby, které tam nejsou nezbytně nutné. Uzavření škol v zemích našich největších poboček bylo ještě větší výzvou pro naše běžná pravidla kancelářského provozu. Pro ty zaměstnance, kteří mohou pracovat z domova, jsme zavedli „práci na dálku“ a zajistili jim k tomu nezbytnou technologii.

Pro zaměstnance na pozicích, které vyžadují přítomnost v kanceláři (což zahrnuje mimo jiné zákaznickou a technickou podporu a sledování rizik), jsme přijali významná opatření s cílem zajištění plynulého poskytování služeb a zároveň ochrany zdraví našich zaměstnanců. Na každé pobočce jsme zavedli směny v týmech rozdělné na „tým A“ a „tým B”, abychom zajistili běžný chod pobočky a zároveň omezili možnost, že se nemoc rozšíří v rámci jediného týmu. Podporujeme také iniciativy, v rámci které mohou být některé podpůrné služby převáděny z jedné pobočky na druhou v případě, že bude některá z nich zcela neschopná práce. V posledních dnech jsme tyto postupy aktivně testovali a zdokonalovali, abychom mohli zajistit, že pokud je zavedeme, bude takový přechod pro obchodníky a partnery zcela bezproblémový.

Děkujeme za vaše pochopení, že se snažíme omezit jakékoliv osobní interakce. Dokud se riziko nákazy koronavirem nesníží na tolik, abychom mohli obnovit normální provoz, požádali jsme naše zaměstnance, aby se vyhýbali veškerým služebním cestám a zároveň nepouštíme návštěvníky do našich kanceláří. Osobní jednání nahrazujeme telefonickými a videokonferenčními hovory. V souladu s doporučeními zdravotnických úřadů jsme zavedli sociální distanc mezi lidmi a příslušná hygienická pravidla pro všechny naše kanceláře.

Abychom vám zajistili nepřetržité zpracování transakcí, zavedli jsme ve všech našich systémech „peak season freeze“ („zmrazení v období špičky“) a provedli jsme v systému pouze nezbytné změny. Přestože na obzoru máme spoustu velmi zajímavých nových produktů a vylepšení, chceme se zdržet se zaváděním jakýchkoli z nich, dokud se situace nevrátí do normálu.

Nakonec chceme také využít této příležitosti, abychom vám připomněli, že období nejistoty je často spojené se zvýšeným výskytem podvodů. Proto vás žádáme, abyste s námi spolupracovali na zajištění bezpečnosti vašich podniků a finančních prostředků.

Budeme i nadále sledovat situaci ohledně COVID-19 a komunikovat s vámi podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Děkujeme vám za vaši neustálou důvěru a spolupráci. Bereme ji vážně a neúnavně pracujeme na tom, abychom si ji zasloužili v každé situaci. I když si tuto současnou situaci nikdo nemohl ani představit, naše připravenost a angažovanost zajistí, že budeme vždy udržovat vysokou úroveň našich služeb, ke které jsme se vám zavázali.

Přejeme vám a vašim rodinám hodně štěstí na nadcházející dny a týdny. Zůstaňte v bezpečí.

Kateřina Štěrbová
ředitelka